Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

nowa Alicja w krainie bólu nędzy
— Szpaku "Alicja"
Reposted fromshampain shampain

October 25 2017

6694 1ac8 500
Reposted fromdomsiaaa domsiaaa

May 25 2015

May 19 2015

Zostań - jak nikt mnie znasz,
zostań - choć nie stać mnie, na to wszystko, możesz dać
zostań - jeszcze przyjdzie czas, na pytania, na to wszystko, co teraz przerasta nas

zostań - tak jak teraz, cierpliwie obok bądź
Reposted fromshampain shampain

May 04 2015

Play fullscreen
There's a drawer in a room of a house that's calling your name.
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin

April 22 2015

8282 8305
They let it fly
For a nigga like me 

Reposted fromdreamlike dreamlike

April 15 2015

0818 4783
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat

April 08 2015

March 21 2015

Reposted fromshakeme shakeme

March 19 2015

jenny lee 

Reposted fromshakeme shakeme

March 12 2015

Play fullscreen
nienawidzę nieżalu
Reposted fromshampain shampain

February 25 2015

2092 48c6
Reposted fromMissMurder MissMurder

February 12 2015

Reposted fromshampain shampain

February 10 2015

7589 f92e 500
Uwielbiam świadomość tego, że przez część dnia jesteśmy zwykłym małżeństwem: wstajemy rano, idziemy do pracy, spotykamy się ze znajomymi,  gotujemy obiad a później gdy jesteśmy sami mamy drugie wspólne życie którego inni mogą nam zazdrościć. 
Doba krótka,  a fantazji tak wiele. 
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
7589 f92e 500
Uwielbiam świadomość tego, że przez część dnia jesteśmy zwykłym małżeństwem: wstajemy rano, idziemy do pracy, spotykamy się ze znajomymi,  gotujemy obiad a później gdy jesteśmy sami mamy drugie wspólne życie którego inni mogą nam zazdrościć. 
Doba krótka,  a fantazji tak wiele. 
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
7589 f92e 500
Uwielbiam świadomość tego, że przez część dnia jesteśmy zwykłym małżeństwem: wstajemy rano, idziemy do pracy, spotykamy się ze znajomymi,  gotujemy obiad a później gdy jesteśmy sami mamy drugie wspólne życie którego inni mogą nam zazdrościć. 
Doba krótka,  a fantazji tak wiele. 
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
7589 f92e 500
Uwielbiam świadomość tego, że przez część dnia jesteśmy zwykłym małżeństwem: wstajemy rano, idziemy do pracy, spotykamy się ze znajomymi,  gotujemy obiad a później gdy jesteśmy sami mamy drugie wspólne życie którego inni mogą nam zazdrościć. 
Doba krótka,  a fantazji tak wiele. 
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus

February 09 2015

0698 9967 500
Reposted fromjestemewsonem jestemewsonem

February 03 2015

4234 67de
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
8980 f982
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl